Category Archives: Expert tehnic constructii

Expert tehnic constructii

Iată o sprijinire cu pereţi mulaţi şi piloţi foraţi

De multe ori apare necesitatea realizării de lucrări ce impun săpături adânci. Acestea trebuiesc protejate, cu atât mai mult cu cât  îm apropiere de află alte construcţii.

În cazul de mai jos s-a recomandat prin expertiza tehnică realizarea unei incinte de pereţi mulaţi şi piloţi foraţi.

Piloţii foraţi turnaţi secant s-au folosit pe laturile în care existau clădiri pe proprietate, pentru a se evita săpături prea lungi.

S-au pus două rânduri de şpraiţuri, săpătura fiind de 10m. De asemenea fiind vorba de o lucrare sub nivelul apei freatice au fost realizat epuismente.

Fişa de înfingere a fost de aproximativ 6m.

S-au pus şi piloţi intermediari pentru a scădea lungimea de flambaj a sprijinirilor metalice. Se pot observa şi cele două grinzi longitudinale metalice şi grinda de coronament. Acestea au rolul de a forţa elementele de sprijinire să conlucreze şi să se evite cedările locale.

20150505_122112 20150505_122108

 

Iată ce acte trebuie să cuprindă dosarul pentru examenul-interviu pentru experţi tehnici

Dosarul pentru examenul de expert tehnic pentru construcţii trebuie să cuprindă minim următoarele elemente:

1. Cerere scrisă (Anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele şi  datele din buletinul de  identitate al solicitantului, precum şi domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi, arhitecţi, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii şi inginerii cu specialitatea petrol şi gaze, pentru care se solicită atestarea;
2. Copia actului de identitate, din care să reiasă CNP-ul şi ultima adresă, pe care se va trece nr. de telefon;
3. 3 poze dimensiunea 5 x 4 cm
4. Memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat  activitatea, perioade, funcţii etc.), din care să rezulte experienţa, competenţa, titlurile ştiinţifice obţinute precum şi precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu, cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive);
5. 2 recomandări din partea persoanelor fizice / juridice cu care a colaborat;
6. Copia legalizată a diplomei de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate -cursuri de lungă durată
7. Copia integrală a carnetului de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz (conform cu originalul); solicitantul inginer specializat în proiectare instalaţii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimaţia de instalator autorizat, emisă de autoritatea naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale, dacă este cazul;
8. Declaraţie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;
9. Declaraţie pe propria răspundere în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-ul instituţiei a datelor personale.

 

Expertul tehnic vă spune cum se compactează betonul

Expertul tehnic vă spune cum se compactează betonul:

– betonul trebuie compactat astfel încât să conţină o cantitatea minimă de aer;

– compactarea betonului este o măsură obligatorie şi se face prin diferite metode;

– în general compactarea betonului se face prin vibrare din interior;

– vibrarea se foloseşte ca metodă de compactare şi nu de deplasare pe distanţe lungi;

– când compactarea este una de suprafaţă adâncimea betonului nu trebuie să depăşească 10cm;

– în timpul compactării betonului trebuie evitate deplasările armăturilor;

– betonul se va compacta doar cât timp este lucrabil.

Cum se leagă armătura la o placă cu sârmă de fierar

Pentru fixarea pe poziţie înainte şi în timpul betonării a armăturilor dintr-o suprafaţă plană, placă sau radier, este nevoie ca barele de pe cele două direcţii să fie legate.

Regulile de legare sunt următoarele:

– pe conturul ochiului de placă se vor lega două rânduri perimetrale în fiecare punct de intersecţie;

– pe restul zonei se va lega în şah, o intersecţie Da, una Nu.

Legarea se face cu sârmă de fiecare de 1-1.5mm pusă pe din două.

La armăturile din plăcile curbe subţiri se va lega fiecare ochi.

La grinzi şi stâlpi se va lega orice intersecţie din colţul etrierului şi barele longitudinale. Barele intermediare se vor lega o poziţie Da şi una Nu.

Cum sau când e mai bine să facem zidăria?

Iată o întrebare de pus atunci când avem de executat o construcţie: ce e mai bine să realizăm prima data: cadrele sau zidăria?

Iată ce spune şi un expert tehnic: la construcţiile mici să se realizeze mai întâi zidăria pentru ca ulterior stâlpii şi planşeul să poată împăna bine zidurile.

La clădirile înalte se construieşte mai întâi sistemul de cadre din beton armat şi apoi se face zidăria. Acest lucru pentru că în perioada de construire şi exploatare mai pot interveni modificări. De asemenea la construcţiile înalte e bine să facem zidăria ulterior deoarece o legare prea unitară ar putea schimba modul de comportare al ansamblului structural.

Dacă structura nu este una pe zidărie portantă ci pe cadre, din punct de vedere al siguranţei nu ar trebui să prezinte importanţă etapa de realizare deoarece cadrele de beton armat sunt gândite să preia singure încărcările.

Consolidare cu cadre din beton armat

O soluţie uzuală de consolidare a construcţiilor existente este dată de utilizarea de cadre din beton armat care să preia integral încărcările gravitaţionale sau seismice.

Practic structura existentă nu mai deţine rol portant, acesta fiind preluat de cadrele din beton armat.

Această soluţie presupune realizarea de stâlpi din beton armat, eventual de grinzi şi planşee din beton armat. Sub stâlpi se vor face fundaţii continui sau isolate în funcţie de posibilităţi.

Stâlpii se pot realiza la faţa zidăriei existente, semiînglobaţi în zidăria existentă sau înglobaţi în zidăria existentă.

Soluţia de consolidare este dată de un expert tehnic construcţii.

Expertiza alipire la calcan- solutii simple

Expertiza de alipire la calcan consta in analiza impactului pe care il are o interventie asupra constructiilor din jur, alipite la proprietate.

Expertiza de alipire la calcan presupune ca pe limita de proprietate sa existe constructii pe terenurile aditionale. In acest sens, daca se doreste a se construi alaturat acelor constructii se cere o expertiza tehnica care sa confere solutii astfel incat sa nu fie afectata negativ structural constructia existenta.

Expertul tehnic trebuie sa se deplaseze pe proprietate si a analiza vizual constructia existenta. Se vor trage astfel concluzii cu privire la starea ei. Este absolut necesar a se releva fisurile, crapaturile sau alte degradari inregistrate asupra peretelui de pe calcan, atat prin vizualizare pe exterior cat si pe interior. Daca vecinul nu permite vizualizarea pe interior se va intocmi un proces verbal care sa mentioneze acest lucru.

In general nu recomandam solutii care sa presupuna interventii asupra constructiilor alaturate, mai ales a fundatiilor. Este bine a se evita orice interventie deoarece poate produce efecte nedorite. Astfel recomandam solutii tehnologice prin care alipirea sa se faca prin masuri proprii.

1. O varianta de alipire la calcan poate consta in dezvoltarea de fundatii pe directia normala la calcan. Astfel se vor evita sapaturi lungi in lungul calcanului. Se vor dispune grinzi de fundatie pe cealalta directie.

2. O alta solutia consta in dezvoltarea de fundatii izolate. Ca si mai sus, se evita deschiderea de sapaturi lungi pe calcan;

3. O a treia solutie consta in realizarea de fundatii continui dar sapaturile si betonarile pe calcan sa nu se faca pe ploturi mai lungi de 1m; de obicei se deschide sapatura in sah, o portiune Da, doua Nu;

4. O a patra solutie consta in realizarea de fundatii retrase fata de limita de calcan, urmand a se iesi in consola pentru alipirea la calcan.

Cele de mai sus reprezenta variante simple de alipire la calcan. Solutiile pot fi mult mai numeroase.

Subzidiri la fundații

De multe ori expertul tehnic se întâlnește cu situația în care fundația unei case nu este dusă până la o adâncime corespunzătoare.

Datorită acestui lucru expertul tehnic pentru construcții constată că e nevoie ca aceasta să fie consolidată.

În ce constă subzidirea unei fundații?

Subzidirea unei fundații presupune turnarea unui bloc de beton simplu sau armat sub fundația existentă. Acest lucru presupune următoarele etape:

– realizarea săpăturii sub fundația existentă până la terenul bun de fundare; nu se vor deschide săpături mai mari de 1 m și niciodată două porțiuni alăturate;  se vor realiza deci săpături în șah;

– se toarnă betonul de subfundare și apoi se trece la realizarea următoarelor porțiuni.

 

Iată rezistențele betonului direct de la un expert tehnic construcții

Iată mai jos un tabel cu rezistențele betonului. Acestea se dau în N/mmp în funcție de tipul de beton, adică de clasă, de tipul de elemente și de modul de betonare și secțiune(adică grindă, placă, stâlpi sau pereți din beton armat).

Sursa acestei informații este : http://www.proiectare-constructii.ro/2014/01/rezistente-de-calcul-ale-betonului-armat-in-functie-de-clasa-sau-marca/

expert tehnic constructii rezistente calcul beton armat