Expertul tehnic vă spune cum se compactează betonul:

– betonul trebuie compactat astfel încât să conţină o cantitatea minimă de aer;

– compactarea betonului este o măsură obligatorie şi se face prin diferite metode;

– în general compactarea betonului se face prin vibrare din interior;

– vibrarea se foloseşte ca metodă de compactare şi nu de deplasare pe distanţe lungi;

– când compactarea este una de suprafaţă adâncimea betonului nu trebuie să depăşească 10cm;

– în timpul compactării betonului trebuie evitate deplasările armăturilor;

– betonul se va compacta doar cât timp este lucrabil.