De multe ori apare necesitatea realizării de lucrări ce impun săpături adânci. Acestea trebuiesc protejate, cu atât mai mult cu cât  îm apropiere de află alte construcţii.

În cazul de mai jos s-a recomandat prin expertiza tehnică realizarea unei incinte de pereţi mulaţi şi piloţi foraţi.

Piloţii foraţi turnaţi secant s-au folosit pe laturile în care existau clădiri pe proprietate, pentru a se evita săpături prea lungi.

S-au pus două rânduri de şpraiţuri, săpătura fiind de 10m. De asemenea fiind vorba de o lucrare sub nivelul apei freatice au fost realizat epuismente.

Fişa de înfingere a fost de aproximativ 6m.

S-au pus şi piloţi intermediari pentru a scădea lungimea de flambaj a sprijinirilor metalice. Se pot observa şi cele două grinzi longitudinale metalice şi grinda de coronament. Acestea au rolul de a forţa elementele de sprijinire să conlucreze şi să se evite cedările locale.

20150505_122112 20150505_122108